Atenció: Tancar

Tenim places disponibles

Per a més informació truqueu al 93 268 18 67


Inici | Mapa del web | Avís legal | Imprimir | Disseny web
 

Benvinguts


El marc què defineix la Residència Prudenci Miralles correspon a un establiment residencial per a vàlids, encara que el deteriorament què comporta el dia a dia de les persones ingressades moltes vegades deriva cap a una tasca assistencial, molt més intensa pel que fa a l'atenció individual d'aquests ingressats.

Edifici del carrer Trafalgar, 39 El servei d'atenció residencial l'entenem com un servei comunitari de funcionament substitutori de la llar i destinat, bàsicament, a les persones grans amb carençes físiques, psíquiques o de qualsevol tipus, què necessiten una atenció especialitzada per tal de millorar la seva qualitat de vida i alhora fer extensiu el suport psico-social dels seus familiars.

Així doncs, partint d'aquesta definició general, la Residència Prudenci Miralles ofereix acolliment residencial intensiu per a vàlids, o semi-vàlids, amb serveis equivalents als propis de la llar, a més dels complementaris que calguin per a totes aquelles persones què no es valen per sí mateixes. Aquests serveis comprenen les atencions d'allotjament, alimentació, rentat de roba, atencions personals, assistència mèdica, esbarjo...

La Residència a més, és un equipament social integrat en el barri on s'ubica, amb personalitat pròpia i tot un punt de referència per a totes aquelles famílies què ens confien l'atenció d'algun familiar, què, per diverses circumstàncies no poden atendre. Per això, la Residència fa d'aglutinador i de suport, tant pels usuaris com per llurs familiars, els quals s'incardinen la dinàmica del Centre per tal d'assumir les responsabilitats que els pertoca davant la societat pel fet de tenir un familiar que requereix l'atenció integral fora de la llar.

Residència Prudenci Miralles per a ancians
Trafalgar, 39, 5è | 08010 Barcelona
Telèfon: 93 268 18 67 | Fax: 93 268 43 56